தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பொய்புரட்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See தில்லுமுல்லு. Colloq.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See தில்லுமுல்லு. Colloq.