தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இருபத்தேழு நாள்களுள் இருபத்திரண்டாவது நாள் ; திருவோணத் திருவிழா .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இருபத்திரண்டாவது நட்சத்திரம். நீ பிறந்த திருவோணம் (திவ். பெரியாழ். 2, 4, 2). The 22nd nakṣatra, constellation of Aquila in makara-rāci;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருநாள்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The twenty-second lunar asterism, containing three stars in the neck of the eagle, ஓணம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +šrōṇā. The 22nd nakṣatra, constellation ofAquila in makara-rāci; இருபத்திரண்டாவதுநட்சத்திரம். நீ பிறந்த திருவோணம் (திவ். பெரியாழ்.2, 4, 2).