தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் பதினெட்டாம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See தாருண. (பெரிய வரு. 24.)

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • தாரண வருஷம், s. the eighteenth year of the Hindu cycle.

வின்சுலோ
  • [tāraṇa ] --தாரணவருஷம், ''s.'' The eighteenth year of the Hindu cycle, ஓர் வருடம். ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See தாருண. (பெரியவரு. 24.)