தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தாமரைக்குக் காதலனான சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • [தாமரைக்கு நேசன்] சூரியன். (W.) Sun, as the friend of the lotus;

வின்சுலோ
  • --தாமரைநாயகன், ''s.'' The sun as lord of the lotus.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Sun, as the friend of the lotus;[தாமரைக்கு நேசன்] சூரியன் (W.)