தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : தமிழ்மறை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திருவள்ளுவர் திருக்குறள். 1. The Kuṟaḷ of Tiruvaḷḷuvar;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A book of four-thousand parts, நாலாயிரப்பிரபந்தம். 2. The books தே வாரம், and திருவாசகம்; also the குறள், of the poet, திருவள்ளுவர், is so called in eulogy.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. The Kuṟaḷ of Tiruvaḷḷuvar; திருவள்ளுவர்திருக்குறள். 2. Tēvāram and other sacredhymns of the Šaivas; தேவாரம் முதலிய சைவத்திருமுறைகள். தமிழ்வேதம் பாடினார் (பெரியபு. திருஞான.260). 3. Tivya-p-pirapantam by Nammāḻvār;நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திவ்யப்பிரபந்தங்கள்.தமிழ்வேத பாராயணா சடகோபா (அஷ்டப். திருவேங்.மா. காப்பு.).