தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விளிம்பில்லாத தீர்த்தபாத்திரம். Loc. Tumbler, drinking cup;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பாடைக்காரர்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < E. Tumbler, drinking cup; விளிம்பில்லாத தீர்த்தபாத்திரம். Loc.