தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : செத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See செத்தல். (யாழ். அக.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See செத்தல். (யாழ்.அக.)