தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : சோழநாடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See சோழநாடு. (சோழமண்.சத) .

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. See சோழநாடு. (சோழமண். சத.)