தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கள். (அக.நி. Mss.) Toddy;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. palm-wine, கள்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கள்.

வின்சுலோ
  • [cērā] ''s.'' Palm-wine, கள். ''(M.Dic.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. surā. Toddy; கள்.(அக. நி. Mss.)