தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : சிலக்குணம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திமிங்கிலம். (யாழ். அக.) Whale;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
திமிங்கிலம்.

வின்சுலோ
  • [cilttiṟkṭuku] ''s.'' A whale, திமிங்கிலம். ''(R.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Whale;திமிங்கிலம். (யாழ். அக.)