தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆகாயகங்கை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆகாயகங்கை. (யாழ். அக.) The Milky Way;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆகாயநதி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < siddha +. The Milky Way; ஆகாயகங்கை. (யாழ். அக.)