தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குழந்தை ; நூக்கமரம் ; கருப்ப சிசு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See சிஞ்சுபம் (L.)
  • குழவி. சிசுக்களி னறிவிலாச் சிந்தை (பாரத. குருகுல. 65). Babe, young of animals;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. an infant, குழந்தை; 2. embryo, foetus, கரு; 3. the young of beasts or birds, குட்டி. சிசுத்துவம், childhood, infancy. சிசுவத்தி, (சிசுஹத்தி) சிசுவதை, infanticide.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
குழந்தை.

வின்சுலோ
  • [cicu] ''s.'' A babe, குழந்தை. 2. The embryo, f&oe;tus, கருப்பசிசு. W. p. 847. S'IS'U. ''(c.)'' 3. The young of animals, விலங் கின்குட்டி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < šišu. Babe, young of animals; குழவி. சிசுக்களி னறிவிலாச் சிந்தை (பாரத.குருகுல. 65).
  • n. < U. sisu < šiṃšupā. Seeசிஞ்சுபம். (L.)