தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மயில்வாகனன் , முருகக்கடவுள் .

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
குமரன்.