தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முனிவர் ; பகைவர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See சார்பிலார். (சூடா.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + id. +. Seeசார்பிலார். (சூடா.).