தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குதிரைச்சாட்டை ; ஒரு மரவகை ; சதுரத்திண்ணைக் கொட்டகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See சவுக்கை.
  • குதிரைச்சாட்டை. சவுக்கிட்டடிக்கின்ற மன்னர்க்கு (திருவேங். சத. 46). 1. Whip, horse-whip;
  • ஒருவகை மரம். 2. Whip tree, l. tr., casuarina equisetifolia;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (pers.) a whip, கசை. சவுக்கடி, சவுக்குப் பூசை, a whiplash. சவுக்காலுரிக்க, to strip off the skin by lashing.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அடிக்குங்கயிறு.

வின்சுலோ
  • [cvukku] ''s. [Pers.]'' A whip, கசை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. cābuk. 1. Whip,horse-whip; குதிரைச்சாட்டை. சவுக்கிட் டடிக்கின்றமன்னர்க்கு (திருவேங். சத. 46). 2. Whip tree,1. tr.Casuarina equisetifolia; ஒருவகை மரம்.
  • n. See சவுக்கை.