தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பழைய நாணயவகை. (பணவிடு. 114.) An ancient coin;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.An ancient coin; பழைய நாணயவகை. (பணவிடு. 114.)