தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மலம் ; அழுக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • 1. மலம். 1. Ordure, refuse;
  • 2. அழுக்கு. (யாழ். அக.) 2. Impurity

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. defilement, impurity, அழுக்கு, 2. refuse, மலம். சமலன், the soul, as being involved in சமலம்.

வின்சுலோ
  • [camalam ] --சமலை, ''s.'' Defilement, filthi ness, ordure, அசுத்தம். W. p. 895. SAMALA. 2. The three original malam in which the soul is involved, மும்மலம். See மலம். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < sa-mala. 1. Ordure,refuse; மலம். 2. Impurity; அழுக்கு. (யாழ். அக.)