தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மத அபிமானம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மதாபிமானம். Love of one's own religion;

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Attachment to a religion.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Love of one's own religion; மதாபிமானம்.