தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See எழுநரகம். The seven hells.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The seven hells. See நரகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.The seven hells. See எழுநரகம்.