தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முலைப்பால் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முலைப்பால். (மூ. அ.) Mother's milk;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
முலைப்பால்.

வின்சுலோ
  • ''s. [in medicine.]'' The milk of women, முலைப்பால். ''(M. Dic.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Mother'smilk; முலைப்பால். (மூ. அ.)