தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கைவாள் , கைரம்பம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கைரம்பம். (W.) 2. Handsaw;
  • கைவாள். (சூடா.) 1. Small sword;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கண்டம்.

வின்சுலோ
  • [kaippiṭivāḷ ] --கைபிடிவாள்--கைவாள், ''s.'' A hand-saw, அறுக்கும்வாள். 2. A small sword, கண்டம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. Small sword; கைவாள் (சூடா.) 2. Hand-saw; கைரம்பம். (W.)