தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பகைவர் ; செவிடர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பகைவர்.கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாஞ் சொல் (குறள், 643). 1. Enemies, foes;
  • செவிடர். காணர் கேளார் (மணி. 13, 111). 2. Deaf persons;

வின்சுலோ
  • [kēḷār] ''s.'' See under கேள், ''v.''
  • ''s.'' Enemies, foes, பகைவர்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + id. + ஆர். 1.Enemies, foes; பகைவர். கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாஞ்சொல் (குறள், 643). 2. Deaf persons; செவிடர்.காணார் கேளார் (மணி. 13, 111).