கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆதிகூர்மன்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The king of turtle, fabled as supporting the earth, ஆதிகூர் மம். Wils. p. 239. KOORMARAJA.