தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கொள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கொள்ளு. (சூடா.) Horse gram. See

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கொள்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < kuluttha. Horsegram. See கொள்ளு. (சூடா.)