தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அறுபதாண்டுக் கணக்கில் முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டு ; கோபி ; பகைவன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • செற்றங்கொண்டவன்-ள். Colloq. Rancorous person;
 • முப்பத்தெட்டாம் வருஷம். The 38th year of the Indian cycle of 60 years;
 • செற்றங்கொள்ளுதல். To bear rancour;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • VI. v. i. bear malice; be angry with one, பகைசாதி.
 • s. the 38th year of the Hindu Cycle; 2. see under குரோதம்.
 • s. the 38th year of the Hindu Cycle; 2. see under குரோதம்.
 • s. the 38th year of the Hindu Cycle; 2. see under குரோதம்.

வின்சுலோ
 • [kurōti] ''s.'' The thirty-eighth year of the Hindu cycle, ஓராண்டு. See வருடம்.
 • [kurōti] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. n.'' To be very angry with one, to bear malice, பகைசாதிக்க. See குரோதம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < krōdhin. Rancorousperson; செற்றங்கொண்டவன்-ள். Colloq.
 • n. < Krōdha. The 38thyear of the Indian cycle of 60 years; முப்பத்தெட்டாம் வருஷம்.