தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பன்றி .

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பன்றி.