தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கூளக் குவியல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கூளக்குவியல். (பிங்.) Dung hill; heap of sweepings, of rubbish;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A heap or hillock of sweepings or rubbish.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Dung hill; heap of sweepings, of rubbish;கூளக்குவியல். (பிங்.)