தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கூடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கூடு. (W.) Plaited coop for fowls, pigs, lambs, etc., shaped like a cone;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a coop, pen for fowls etc., கூடு.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கூடு.

வின்சுலோ
  • [kuṭāppu] ''s.'' A coop or pen for fowls; also for pigs, lamps or kids, கூடு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. குட. Plaitedcoop for fowls, pigs, lambs, etc., shaped like acone; கூடு. (W.)