தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காதம் , சுமார் பதினாறு கி .மீ . கொண்ட தொலைவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Distance of about ten miles. See காதம். காவ்தங்கடந்து (சிலப். 10, 36).

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a distance of about 1 English miles, காதம்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
காதம்.

வின்சுலோ
  • [kāvtm] ''s.'' A distance of about ten miles, காதம். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Distance of aboutten miles. See காதம். காவதங்கடந்து (சிலப். 10, 36).