தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூதாடுகருவி , தாயக்கட்டை ; சூது ; பனம்பட்டை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பனைவிட்டம். (J.) Palmyra timber;
  • சூது. கள்ளுங் கவறுந் கவறுந் திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு (குறள், 920). 2. Gambling;
  • சூதாடுகருவி. அரும்பொற் கவறங் குருள (சீவக. 927). 1. Dice;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. dice, தாயக்கட்டை; 2. gambling; 3. palmyra timber. கவறாட, to gamble. கவறுபோட, --உருட்ட, to cast dice.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சூதாடுகருவி.

வின்சுலோ
  • [kvṟu] ''s.'' Dice, சூதாடுகருவி. 2. ''[prov.]'' Palmyra timber, பனம்பட்டை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. கவர்-. 1. Dice;சூதாடுகருவி. அரும்பொற் கவறங் குருள (சீவக. 927).2. Gambling; சூது. கள்ளுங் கவறுந் திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு (குறள், 920).
  • n. prob. கவர். Palmyratimber; பனைவிட்டம். (J.)