தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    திருட்டுத்தனம் ; கபடம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கபடம். Cunning, craftiness, pretence, hypocrisy;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
திருட்டுத்தனம்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Cunning, crafti ness.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கள்ளம் +.[T. kallatanamu, K. kaḷḷatana, M. kaḷḷattar-am.] Cunning, craftiness, pretence, hypocrisy;கபடம்.