தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    செம்பின் மலப்பற்று ; துரு ; மாசு ; பூச்சுமருந்து .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • செம்பின் மலப்புற்று. செம்புதன் களிம்பு பாற்றறியாது (தணிகைப்பு. அகக். 360). 1. Verdigris, sub-acetate of copper;
  • மாசு. கண்ணின்று காட்டிக் களிம்பறுத் தானே (திருமந். 113). 3. Spot, blemish, fault, defect;
  • பூச்சுமருந்து. கந்கதக்களிம்பு. (பைஷஜ.) 4. Ointment;
  • துரு. (w.) 2. Rust;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. verdigris, the green rust in brass, copper etc., 2. the evil principle connected with the soul, (குற்றம்). களிம்பு பிடிக்க, --ஊற, --ஏற, to form as verdigris; 2. to become spoiled, as curds kept in a brass vessel. களிம்பு பிடித்த கலம், a brass cup full of verdigris. களிம்பற்றவன், a man of unimpeachable character.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
மலினம்.

வின்சுலோ
  • [kḷimpu] ''s.'' Verdigris, மலினம். 2. Rust, துரு. ''(Mat. Ind.)'' 3. The evil prin ciple connected with the soul from eternity, leading to births and their sufferings and enjoyments, குற்றம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [M. kaḷimbu.] 1.Verdigris, sub-acetate of copper; செம்பின்மலப்பற்று. செம்புதன் களிம்பு பாற்றறியாது (தணிகைப்பு. அகத். 360). 2. Rust; துரு. (W.) 3. Spot,blemish, fault, defect; மாசு. கண்ணின்று காட்டிக்களிம்பறுத் தானே (திருமந். 113). 4. Ointment;பூச்சுமருந்து. கந்தகக்களிம்பு. (பைஷஜ.)