தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இலவங்கம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இலவங்கம். (நாமதீப.) Cloves;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கருவா. Cloves;இலவங்கம். (நாமதீப.)