தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காக்கை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காக்கை. (W.) Crow from its being harsh-voiced;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a crow, காகம்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
காக்கை.

வின்சுலோ
  • [karavākam] ''s.'' A crow, காக்கை. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. khara + vāka. Crow from its being harsh-voiced; காக்கை. (W.)