தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சிவகணத் தலைவன் , விநாயகன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விநாயகன். (திவா.) 1. Gaṇēša, who is the chief of šiva's hosts;
  • நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று. 2. Name of a Upaniṣad;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
விநாயகன்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Ganesa, விநாயகன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < gaṇa-pati. 1.Gaṇēša, who is the chief of Šiva's hosts; விநாயகன். (திவா.) 2. Name of an Upaniṣad; நூற்றெட்டு உபநிடதங்களுள் ஒன்று.