தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பகைவர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தன்னொன்னார் (நாலடி, 129). See ஒன்னாதோர்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பகைவர்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + id. +. See ஒன்னாதோர். தன்னொன்னார் (நாலடி, 129).