தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூரியன். (சூடா.) The sun, who drives in a chariot drawn by seven horses;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சூரியன்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The sun as drawn by seven green horses, ஆதித்தன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Thesun, who drives in a chariot drawn by sevenhorses; சூரியன். (சூடா.)