தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கிடைத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கிடைத்தல். (யாழ். அக.) To be obtained;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கிடைத்தல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< எட்டம் +. To be obtained; கிடைத்தல். (யாழ்.அக.)