தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நத்தை ; சங்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நத்தை. 1. Snail;
  • சங்கு. 2. Conch;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சங்கு.

வின்சுலோ
  • ''s.'' A chank, a snail, சங்கு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஊர்- +. (W.) 1.Snail; நத்தை. 2. Conch; சங்கு.