தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊர்கலிகம்பலை ; ஊர்க்கலகம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஊர்க்கலகம். (W.) Village quarrel, tumult;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கலாதி.

வின்சுலோ
  • ''s.'' [''prop.'' ஊர்கலி கம்பலை.] A village quarrel, tumult, &c.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +கலி + கம்பலை. Village quarrel, tumult; ஊர்க்கலகம். (W.)