தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஊன்விற்போர். (திவா.) Meat sellers;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Meat sellers; ஊன்விற்போர். (திவா.)