தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காருவா , அமாவாசை ; வெள்ளுவா , பௌர்ணிமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அமாவாசை. 1. New moon, conjunction of sun and moon;
  • பௌர்ணிமை. 2. Full moon, opposition of sun and moon;

வின்சுலோ
  • [uvāntm] ''s.'' New moon, conjunc tion, அமாவாசை. 2. Full moon, or opposi tion, பூரணை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உவா + anta. (W.)1. New moon, conjunction of sun and moon;அமாவாசை. 2. Full moon, opposition of sunand moon; பௌர்ணிமை.