தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : உவர்நிலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • களர்நிலம். (பிங்.) 1. Saltish land;
  • உப்பளம். (திவா.) 2. Salt-pans, land where salt is formed;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
உவளகம்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Salt-pans, land where salt is formed, உப்பளம். 2. Brack ish land, உவர்நிலம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.Saltish land; களர்நிலம். (பிங்.) 2. Salt-pans,land where salt is formed; உப்பளம். (திவா.)