தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மனமகிழ்ச்சி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மனமகிழ்ச்சி. (திவா.) Heartfelt joy, delectation;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
மனமகிழ்ச்சி.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Heart-felt joy, மனமகிழ்ச்சி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Heartfelt joy, delectation; மனமகிழ்ச்சி.(திவா.)