தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தொந்தரவு ; சாராயச் சாரம்

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தொந்தரவு. (யாழ். அக.) 2. Annoyance;
  • சாராயச்சாரம். Pond. 1. [T. lōṭṭi.] Alcohol;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. 1. [T. lōṭṭi.]Alcohol; சாராயச்சாரம். Pond. 2. Annoyance;தொந்தரவு. (யாழ். அக.)