தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முலை. (யாழ். அக.) Breast;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
முலை.

வின்சுலோ
  • ''s.'' A woman's breast, முலை; [''ex'' உருகம், birth, origin.]

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < uro-ruha.Breast; முலை. (யாழ். அக.)