தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வழி ; எலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வழி. (W.) Way;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. வழி (poetical).

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
எலி, வழி.
வழி.
வழி.

வின்சுலோ
  • [untaram] ''s.'' Way, வழி. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Way; வழி. (W.)