தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தசைவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தசைவகை. (W.) Erector, a muscle;

வின்சுலோ
  • [uttāpaṉi] ''s.'' A muscle, Erector. ''(Anat.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < utthāpanī.(Anat.) Erector, a muscle; தசைவகை. (W.)