தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இருபத்தொன்றாம் நட்சத்திரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • 21-ஆவது நக்ஷத்திரம். The 21st nakṣatra, part of taṉu-rāci and makara-rāci;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < uttarāṣāḍhā.The 21st nakṣatra, part of taṉu-rāci and ma-kara-rāci; 21-வது நக்ஷத்திரம்.