தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உப்பசம். (W.) Flatulency;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Flatulency.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உதரம் +.Flatulency; உப்பசம். (W.)